Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Legenda svaté Anežky / Candor lucis eterne

Nové vydání českého překladu nejstaršího dochovaného životopisu populární světice. Původní latinský text neznámého autora byl sepsán pro připravované svatořečení Anežky České pravděpodobně mezi lety 1319–1328, a to z popudu poslední Přemyslovny, královny Elišky, která byla Anežčinou praneteří. Nové vydání knihy je bohatě doplněno ilustracemi ze života sv. Anežky České od Zdirada J. K. Čecha. Součástí textu je také soupis důležitých letopočtů ze života sv. Anežky a mapa hlavního města Prahy se zakreslením míst úzce spjatých s touto historickou postavou. Kniha byla vydána ve spolupráci s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou u příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.  Lze ji získat v křížovnických kostelích.

 

Cena: 50 Kč                                          Není na skladě

Objednat nyní