Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Historie

Pod současným názvem Virgo Art, s. r. o., společnost působí relativně nově; k jejímu přejmenování došlo počátkem roku 2016. Ve své práci však navazuje na dlouholetou vydavatelskou činnost původní společnosti Černošická investiční, s r. o., která na českém trhu působila nepřetržitě od roku 2004. Od roku 2011, kdy došlo ke změně ve vedení, se společnost soustřeďuje již výhradně na vydavatelskou, nakladatelskou a jinou publikační činnost.