Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Korektorské práce

Nabízíme zpracování základních jazykových korektur v ceně 50 Kč za jednu normostranu (1800 úhozů), stylistické korektury provádíme za cenu 80–100 Kč za jednu normostranu dle náročnosti nutných úprav textu. U rozsáhlých zakázek se cena stanovuje individuálně. Na přání zákazníka lze provést i doplnění citací a poznámkového aparátu, ověření pravdivosti nebo další služby.