Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Co děláme

Společnost Virgo Art je rodinným vydavatelstvím a nakladatelstvím manželů Petra a Martiny Řehořových se sídlem v Černošicích u Prahy. Vlastní produkce se zaměřuje převážně na nekomerční knižní tituly a hudební nosiče s klasickou hudbou. Dále nabízíme širokou škálu doplňkových služeb ve vydavatelské a nakladatelské oblasti (psaní textů na klíč, jazykové a stylistické korektury, editace textů, vyřízení ISBN, grafické zpracování tiskovin, zprostředkování tisku, public relation) a rovněž rozsáhlé služby fotografické.

Jednatelkou společnosti je Mgr. Martina Řehořová, Ph.D., která v roce 1994 absolvovala obor žurnalistika a sociologie na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Po ročním studijním pobytu na University of Oxford ve Velké Británii složila v roce 2009 doktorskou zkoušku v oboru mediální politiky a obhájila disertační práci na téma „Příčiny zániku deníku Lidová demokracie“. Jako novinářka působila řadu let v tištěných médiích (např. Český deník, Lidové noviny), stála u zrodu projektu prvního a dosud jediného českého streetpaperu (bezdomoveckého časopisu) Patron (nyní NP), jako nezávislá autorka přispívala do řady titulů (např. Zdravotnické noviny). V posledních letech přenesla těžiště své působnosti do projektů realizovaných prostřednictvím vlastní vydavatelské a nakladatelské společnosti Virgo Art.