Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Redakční práce

Vytváříme periodické i neperiodické publikace od počátečního nápadu po konečnou realizaci. Zajistíme všechny redakční práce – plánování struktury publikace, tvorbu textů a fotografií, autorizaci, editaci i korektury. V návaznosti na to jsme schopni zajistit grafické zpracování a tisk (viz Vydavatelský servis)