Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Fotografické služby

ŘÁD SV. LAZARA

„České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu Sv. Lazara Jeruzalémského osvědčuje dlouholetou fotografickou činnost pí. Mgr. Martiny Řehořové, Ph.D., konanou pro jeho potřeby zejména v projektu Člověk a víra. Paní Řehořová dokumentuje významné akce českého velkopřevorství již řadu let a její  fotografie  se  vyznačují výpovědní schopností, citem k účastníkům, vysoce uměleckým přístupem, decentností k tématu a profesionalitou při redakční úpravě. Vždy ochotně vyšla vstříc našim časovým potřebám. Dokumentované tematice rozumí a snaží se vždy vyzdvihnout její podstatu.“

PhDr. Ondřej F. Vanke, bailli českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského