Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Editace a korektury

lesni-pedagogikaSpráva NP Šumava

„Mgr. Martina Řehořová Ph.D. spolupracuje se Správou Národního parku Šumava od roku 2015 při přípravě řady materiálů. Z významných projektů se jedná o příručku ekologické výchovy a lesní pedagogiky „Pojďme na to od lesa“, která na 1200 stranách poskytuje množství návodů, jak učit o přírodě. V roce 2016 vzniklo celkem 11 interaktivních určovacích klíčů, které představují faunu a flóru Šumavy. Spolupráce s Mgr. Martinou Řehořovou je pro Správu Národního parku Šumava velice efektivní, neboť kromě kontroly správnosti českého jazyka upravuje texty do malebné a mnohdy i srozumitelnější češtiny. Například v nově připravované knize „Světem šumavské přírody“ bylo potřeba upravit texty na 200 stranách tak, aby byly srozumitelné pro všechny cílové skupiny. Redaktoři materiálů Správy pozitivně hodnotí především zodpovědný přístup, rychlost a kvalitu práce. Tato spolupráce je pro Správu Národního parku Šumava velice přínosná.“

Martina Kučerová, Správa Národního parku Šumava, vedoucí oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy, redaktor jmenovaných materiálů