Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Hudební svět pro děti

Zábavná multimediální pomůcka pro osvojení hudebních znalostí u dětí od 6 do 14 let. Podporuje výuku hudební nauky u žáků ZUŠ i u samouků. Zahrnuje výukové, testovací i zábavné prvky. V prostředí Muzea hudby, Koncertní síně, Hudební dílny a Hudební školy formou hry seznamuje se systematikou hudebních nástrojů, hudebním názvoslovím či dějinami hudby. Obsahuje životopisy skladatelů s ukázkami jejich tvorby, přibližuje výrobu vybraných hudebních nástrojů a představuje historické instrumenty. Malým hudebním experimentátorům nabízí školu hry na zobcovou flétnu, školu hry na kytaru, návod k naladění kytary včetně elektronické ladičky, přehled kytarových akordů či jednoduché notové záznamy s možností kontrolního zvukového přehrávání. Součástí výukových celků jsou fotografie, názorné obrázky, schémata a zvukové ukázky.

  • poskytuje všeobecný přehled o oblasti vážné hudby
  • obsahuje motivační film o délce 43 minut
  • využívá kreseb populárního výtvarníka a ilustrátora Lukáše Fibricha
  • zahrnuje poslechové ukázky jednotlivých hudebních nástrojů
  • umožňuje systematické sledování hudebního růstu dítěte prostřednictvím Hudebního zápisníku, do něhož lze vkládat vlastní texty, fotografie, zvuky i audiovizuální záznamy
Objednat nyní

Seznam výukových a herních prvků

DVD-ROM Hudební svět pro děti nabízí čtyři hlavní uživatelská prostředí, v nichž jsou zakomponovány dílčí výukové či herní celky.

Muzeum hudby:

muzeumExpozice hudebních nástrojů – výuka systematiky hudebních nástrojů. Nástroje jsou umístěny v sedmi samostatných expozicích Muzea hudby. Po vstupu do každé expozice se zobrazí nejprve souhrnný text charakterizující celou nástrojovou skupinu. Poté se postupně prezentují jednotlivé nástroje, které se do této skupiny řadí. Každý nástroj je představen fotografií, zvukovou ukázkou a textem, který shrnuje vznik nástroje, jeho vývoj, způsob hry, uvádí příbuzné nástroje historické i exotické, významné instrumentalisty a další zajímavosti.

Testy znalostí o hudebních nástrojích – variabilní testy zpracované na základě informací načerpaných v Expozicích hudebních nástrojů s možností vyhodnocení výsledků a zobrazení správných odpovědí.

Nezbední návštěvníci – variabilní hra k výuce hudební systematiky, která je založena na přiřazování správných názvů k fotografiím nástrojů. Při bezchybném řešení je hráč odměněn hudebním překvapením.

hudebnisvet-okno

 

Hudební škola:

skolaŽivotopisy hudebních skladatelů – výuka znalostí o hudebních skladatelích a jejich tvorbě. Každý skladatel je prezentován životopisným textem, podobenkou a hudební ukázkou z tvorby.
Testy znalostí o hudebních skladatelích variabilní testy zpracované na základě informací načerpaných v předcházející sekci s možností vyhodnocení výsledků a zobrazení správných odpovědí.

Hudební slovníček – abecedně uspořádaný slovník hudebního názvosloví s možností rolování

Stručné dějiny hudby – text shrnující vývoj hudby od pravěku po novověk, uzpůsobený pro dětského čtenáře a vybavený bohatým fotografickým a obrazovým doprovodem.

Nauč se hrát na kytaru – návod ke zvládnutí kytarového doprovodu zahrnující používané akordové tabulatury

Nauč se hrát na flétnu – návod k výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu s uvedením flétnových tabulatur

Hudební dílna:

dilnaPostav si hudební nástroj – herně-výukový prvek zaměřený na seznámení s historickými hudebními nástroji, který je speciální variantou proslulé hry Lloydova patnáctka.

Fotoreportáže z výroby hudebních nástrojů – čtyři série fotografií přibližující výrobu nejběžnějších typů hudebních nástrojů od začátku až do konce. Fotografie mají slovní popisy, každá série je doplněna textem podrobně vysvětlujícím celý výrobní postup.

Nalaď si kytaru – výukový prvek vysvětlující pojem a princip ladění a poskytující praktický návod k ladění kytary s využitím různých možných postupů. Součástí sekce je jednoduchá elektronická ladička na principu zvukového záznamu výšky tónů naladěných strun.

Koncertní síň:

koncertní-sinPomoz poslíčkovi – herní prvek určený k podpoře výuky systematiky hudebních nástrojů, který spočívá v rozmisťování jednotlivých nástrojů v koncertní síni na základě fotografie, názvu, příslušnosti ke skupině, popř. dalších informací. Po správném umístění všech nástrojů je hráč odměněn hudebním překvapením.

Vedle popsaných čtyř základních uživatelských prostředí obsahuje DVD-ROM další prvky:

Film:

Motivační hudební dokument režisérky Zory Cejnkové „Jak se hraje na moldánky“ (43 minut) věnovaný dlouhodobému působení souboru Musica da Chiesa. Jeho členové P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt už řadu let sbírají historické hudební nástroje, hrají na ně a pořádají netradiční koncerty určené zejména dětským posluchačům.

Ukázka z filmu
youtube video

Zahrajte si:

Pomocná sekce zahrnující jednoduché notové záznamy s možností kontrolního přehrávání, které mohou začínající hráči využít v počátcích výuky hry na hudební nástroj.

Hudební zápisník:

Sekce umožňující systematické sledování hudebního vývoje dítěte. Prostřednictvím vkládaného textu, fotografie a zvukového či audiovizuálního záznamu může dítě evidovat jednotlivá vlastní vystoupení, pokroky při hře na hudební nástroj, posuny v hudebním vnímání atd.