Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Petr Váňa: Cesta kamene

Publikace akademického sochaře Petra Váni s bohatým obrazovým doprovodem shrnuje příběh mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Popisuje postavení sloupu v roce 1648 i jeho stržení v prvních dnech po vzniku samostatného Československa na podzim roku 1918. Především však rekapituluje snahy o obnovení sloupu, které trvají od roku 1918 dodnes a jichž je v posledních letech přímým účastníkem. Jako sochař, jemuž byl svěřen úkol zhotovit kopii někdejšího strženého mariánského sloupu včetně původní sochy Immaculaty od Jana Jiřího Bendla, v publikaci přibližuje zrod jednotlivých dílů rozpracovaného sloupu a nelehkou cestu, kterou je třeba při obnově tohoto kamenného skvostu absolvovat. Součástí publikace je DVD nosič s dokumentárním filmem o projektu znovupostavení mariánského sloupu.

 

O autorovi

petr-vana
Ak. soch. Petr Váňa (nar. 1965) je absolventem oboru sochařství na střední umělecko-průmyslové škole kamenické v Hořicích. V roce 1990 úspěšně završil studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Vedle volné tvorby spolupracuje při obnově sakrálních staveb, restauruje umělecké památky a realizuje řadu vlastních projektů. Do jeho tvorby patří např. kamenný oltář pro kostel sv. Karla Boromejského v Praze, kamenný oltář a socha Krista pro kostel sv. Bartoloměje v Praze, kamenný oltář pro rotundu sv. Petra a Pavla na Budči, kamenný oltář pro kostel sv. Bartoloměje v Zábřehu na Moravě, kamenný oltář pro kapli kněžského domova ve Staré Boleslavi, památník politickým vězňům u lomu na Mořině, kamenná kašna v Řevnicích, kamenný oltář a ambon pro kostel sv. Kateřiny v Mladých Bukách, kamenný oltář pro kapli komunitního centra v Praze – Nových Butovicích, kamenný oltář pro kostel v Drozdově. Dále navrhl interiér nové kaple v kapucínském klášteře na Loretánském náměstí v Praze, realizoval křížovou cestu v kapli Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na Petříně.

socha-pod-vodouV posledních letech vytvořil kamenný oltář, ambon a vitráž pro kostel sv. Rocha v Praze, sochu Panny Marie pro Nezabudice, sochu Madonny pro římské Boromejky, sochu Immaculaty pro Černošice, sochu Vzkříšení (náhrobek z carrarského mramoru) pro Rakovník. Je autorem netradiční sochy sv. Jana Nepomuckého, známé jako tzv. socha pod vodou. Od roku 1997 pracuje na výrobě kopie mariánského sloupu pro Staroměstské náměstí v Praze.