Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

František Xaver Thuri: Liturgický rok

Dvojalbum Liturgický rok představuje celoživotní průřez duchovní tvorbou vynikajícího českého hudebního skladatele Františka Xavera Thuriho. Mimořádný projekt zahrnuje autorovy skladby, které se vztahují k církevnímu liturgickému roku a dosud nebyly nahrány ve studiové kvalitě.

O autorovi

FXThuriFrantišek Xaver Thuri

bývá s ohledem na charakter svého stěžejního díla často označován jako „poslední žijící barokní skladatel“. Narodil se roku 1939 v Praze. V osmi letech začal hrát na housle, později na klavír a ve dvanácti letech též na varhany. Na pražské konzervatoři studoval hru na hoboj, varhany, dirigování a kompozici, poté absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně obor hoboj u prof. Vítězslava Winklera. Již více než půl století působí jako regenschori a varhaník v kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Vedle vlastní skladatelské činnosti se věnuje rovněž rekonstrukcím nedochovaných barokních partů.

Kompozicí se F. X. Thuri začal zabývat již v době studií. Jeho tvorba v převážné většině respektuje pravidla barokního stylu. Nejedná se však o kopie barokních skladeb, nýbrž o vlastní, osobitý styl, který svědčí o vnitřním duchovním a hudebním bohatství autora. Dosavadní soupis Thuriho prací zahrnuje tři mše – Missa Caetana (F dur) z roku 1958, Missa in B/Barokiana z roku 1989 a Missa ad honorem sancti Huberti (F dur) z roku 1998. Dále jsou to Stabat Mater (1965), Requiem (1968), Vodní hudba pro Český Krumlov (1996), četné instrumentální skladby zejména pro hoboj a varhany a řada dalších. Je autorem oper Upřímná pastýřka (1958) a Famiglia di Verneri triumphante (1983).

Jako vynikající varhaník a cembalista spolupracuje F. X. Thuri s četnými orchestry a komorními soubory. Je dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů a souboru Collegium Xaverium, s nimiž hostoval na řadě evropských pódií.

Od roku 1980 vyučuje hobojovou hru na pražské konzervatoři, mezi jeho žáky patřili např. dnešní významní instrumentalisté Jana Brožková, Vojtěch Jouza, Ivan Séquardt, Liběna Séquardtová či Zdeněk Rys.

Interpreti

Troupova_WEBSólisté:

Irena Troupová – soprán
Jana Dvořáková – alt 1
Pavla Štěpničková – alt 2
Petr Frýbert – tenor
Jakub Hrubý – bas
Jan Thuri – hoboj 1, angl. roh
Martin Petrák – fagot
Petr Ries – kontrabas
Filip Dvořák – cembalo
Jiřina Marešová-Dvořáková – varhany.

Petrak_WEBVENTI DIVERSI ensemble:

Jan Thuri: hoboj, Monika Boušková: hoboj, Martin Petrák: fagot, Daniela Součková: housle 1, Karolína Strašilová: viola 1, Jan Keller: violoncello, Petr Ries: kontrabas, Jiřina Marešová-Dvořáková: varhany, Filip Dvořák: cembalo.

Umělecký vedoucí, dirigent: Martin Petrák

Hosté:

Adéla Triebeneklová: lesní roh 1, Petr Chomoucký: lesní roh 2, Mika Kamiya: housle 2, Ondřej Martinovský: viola 2, Roman Koudelka: kontrabas.

Napsali o albu

PithaDopis Petra Piťhy o CD Liturgický rok

Album dvou CD s názvem Liturgický rok je výborný ediční počin. Důvodů k tomu ho uvítat, ocenit a doporučit je celá řada. Je to především ucelený portrét jednoho z významných současných hudebních skladatelů. Jeho dílo zůstávalo po desetiletí úplně opomíjeno a mohlo se ozvat jen v kostele, bez jakéhokoli oznámení. Jsem rád, že se mistr Thuri vydání dočkal. Je to víc než zasloužený dárek k jeho nedávným 75. narozeninám. Těší mě to i proto, že mistr Thuri celá desetiletí svou varhanní hrou dodával slavnostní a velebný ráz bohoslužbám v kostele Všech svatých na Hradě pražském. Varhany se nedaly cenzurovat a Thuri říkal hudbou víc, než mohli kazatelé. Vepsal se tak nesmazatelným způsobem do dějin královské kapituly, která je u kostela ustavena od doby Jana Lucemburského.
Hudba na discích je označena jako chrámová. To opravdu neznamená kostelní. Je to duchovní hudba, která patří k celku kultury vážné hudby a v koncertních síních oslovuje každého posluchače. Je dobře, že nyní mohou Thuriho díla zaznít i doma a přinést tam radost z krásy. Protože jsou pro disky vybrána díla z okruhu církevního roku, přináší do našich domovů i hlas adventu, Vánoc či Velikonoc. Určitě se k nim zanedlouho budou mnohé rodiny vracet rok co rok. Je dobře i to, že ke starým (a někdy už i trochu obehraným) skladbám, komerčně zneužívaným v obchodech a restauracích, přibude cosi stylově ryzího a nového. Přál bych Thuriho skladbám širokou známost, ale doufám, že je nepotká trpký osud díla Jana Jakuba Ryby.
Píšu tyto poznámky v době, kdy mě už obvykle zneklidňuje otázka vánočních dárků. Letos to mám vyřešené. Budu lidem dávat toto album. Je to ušlechtilý a krásný dárek pro Vánoce, ale i pro celý rok.
Miluji Vánoce a každého, kdo je slaví. A proto žehnám tomuto albu na cestu k lidským srdcím, žehnám mistru Thurimu, všem, kdo jeho díla zpívali a hráli, všem, kdo umožnili, že vůbec mohlo vyjít a také všem, kdo ho budou poslouchat. Ať všechny v pokoji a radosti chrání Bůh Otec, i o Vánocích narozený Syn, i Duch svatý.
Petr Piťha probošt Kolegiátní kapituly u Všech svatých na Hradě pražském

KonecnyDopis P. Jaroslava Konečného o CD Liturgický rok

Vážení přátelé, milovníci hudby, nadšenci pro hudbu našeho milého mistra Františka Xavera Thuriho!
Různými cestami se právě i Vám dostává do rukou toto dvojalbum, CD s názvem Liturgický rok. Obsahuje výseč z hudební tvorby jedinečného člověka, koncipovanou do formy jednotlivých liturgických dob s bonusy několika skladeb ke slávě a cti světců.
Liturgie je vrcholným způsobem komunikace Boha s člověkem. Je také postojem člověka, který Boha hledá, když je možné ho nalézt a též jej díky Boží pomoci nalézá. Liturgie je těsně spojena s uměním, a s hudbou zvláště. Hudba má tu velkou moc doprovázet svým způsobem právě ty okamžiky, ve kterých se v liturgii dotýkáme Božích tajemství.
Liturgický rok, protkán úseky mezidobí, nás vede dějinami spásy od adventu, očekávání příchodu Krista na tento svět, přes Vánoce, oslavu Kristova narození, posléze půst, Kristovo utrpení a umučení, až k velikonoční radosti a oslavě Kristova zmrtvýchvstání. I když tento řád církevního roku prožíváme každoročně a jednotlivé roky nás s nemilosrdnou rychlostí přibližují věčnosti, máme možnost stále hlouběji pronikat do Božích tajemství.
K prožívání liturgie nám hrají varhany, někdy i soubory hudebních nástrojů, při slavnostních příležitostech dokonce orchestr a sbor. Napsat hudbu, která se svým obsahem hodí k provázení toho, co se u oltáře a v liturgickém prostoru děje, je velmi těžké. Daří se to lidem, kteří sami s Bohem žijí a svůj úžas nad Boží velikostí a své klanění před Božím tajemstvím dokáží hudbou vyjádřit. Dokázal to Bach, Vivaldi, Zelenka a mnozí jiní. Před jejich díly smekáme, dokáží nám svou hudbou přiblížit to, co svými neobratnými slovy stěží uchopujeme.
Sám prožívám velkou radost z toho, že skladatelé tohoto mistrovství nepatří jen do učebnic hudební historie. Náš milý mistr František Xaver Thuri, žertem nazývaný „poslední žijící barokní skladatel“, je toho důkazem. Nejenže se bravurně pohybuje ve skladatelské technice barokní či klasické hudby, ale dokáže se svými hudebními nápady a mistrovským kompozičním zpracováním dotknout právě oněch Božích tajemství, která jsou v liturgii skryta. Dokáže svou hudbou inspirovat posluchače k meditaci, přivést až zelenkovským způsobem na Golgotu blíže ke Kristovu utrpení i strhnout v radostné bachovské aleluja Kristova zmrtvýchvstání.
To vše mistrova hudba dokáže vyjádřit a tím nás nesmírně obohacuje.
I když zde zaznívá srovnání s hudebními velikány, F. X. Thuri si vytvořil svůj osobitý styl, hudební rukopis, dle kterého jeho skladby mezi skladbami jiných autorů bezpečně poznáme.
Hudba jako taková má různé výrazové prostředky k tomu, aby vyjádřila všechna hnutí lidské mysli, ta pozitivní i ta negativní. Mistrova hudba má tu velkou moc vzbudit v nás úžas, nadšení. Mistr dokáže ve své hudbě prožívat skutečnou radost a umí ji přenést i na své posluchače. Po poslechu jeho hudby odcházíme z hudební produkce lepší, než jsme přišli. Kéž nám k této radosti i k hlubšímu vnímání liturgického roku přispěje i toto nové album. Mistře Františku Xavere, díky za Vaši hudbu!
P. Jaroslav Konečný, farář a vikář vlašimský, varhaník a hobojista

Obsah CD

CD1

1. Kantáta adventní
2. Pastorella in G
3. Pastorella in F
4. Kantáta postní ke sv. kříži [ukázka]
5. Canzona Amorosa
6. Regina coeli
7. Ave Maria [ukázka]

CD2

8. Justus ut alma florebit
9. Aria in G pro festo Sancti Jacobi
10. Offertorium in B po festo Scti Petri et Pauli-apostoli
11. Árie z kantáty č.3 k poctě sv. Jana Nepomuckého [ukázka]
12. Cantata ad honorem Scti Ignatii

Autorem všech skladeb je F.X. Thuri. Vydala Černošická investiční s.r.o. v roce 2014

Objednat nyní

Ukázky z CD

4 – Kantáta postní ke sv. kříži

8 – Ave Maria

11 – arie z kantáty k Sv. Janu Nepomuckému

CD vychází za laskavé podpory

Duka_ZJKC

J. Em. pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky OP

CVP_ZJKC

Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského

SR_Logo_www180

Stavitelství Řehoř